Capçalera
L’Ajuntament / El Ple municipal

El Ple municipal


El Ple municipal de l'Ajuntament és el màxim òrgan del govern de la ciutat. Està integrat per tots els regidors i regidores i està presidit per l'alcalde. A Sant Joan Despí, el nombre de membres que componen el Ple és de 21, en proporció al nombre d'habitants.

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

El ple municipal de l'Ajuntament es convoca generalment, en sessió ordinària, l'últim dijous de cada mes (exepte a l'agost), normalment a les 20 hores, a la sala de sessions de l'edifici consistorial. Fora d'aquesta periodicitat, es convoquen sessions extraordinàries bé per la importància de les qüestions a tractar bé perquè la urgència per a conèixer els assumptes no permet esperar a la propera sessió ordinària.

Al ple estan convocats els 21 regidors electes, que configuren grups municipals i que, segons les darreres eleccions locals (24 de maig de 2015) es distribueixen de la següent manera:

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-CP):
11 regidors
SiQueEsPot/SíSePuede:
2 regidors
ERC-MES-AM:
2 regidors
Ciutadans (C's):
2 regidors
ICV-EUiA-E:
2 regidors
Partit Popular (PP):
1 regidor
Convergència i Unió:
1 regidor

PODREU CONSULTAR REGULARMENT LES ACTES DEL PLE A L'APARTAT "DOCUMENTS" A LA DRETA D'AQUESTA PLANA.
El contingut dels acords del Ple municipal que són accessibles des de la pàgina de la web municipal tenen únicament caràcter informatiu.

Real Time Web Analytics