Capçalera
L’Ajuntament / El Ple municipal

El Ple municipal


El Ple municipal de l'Ajuntament és el màxim òrgan del govern de la ciutat. Està integrat per tots els regidors i regidores i està presidit per l'alcalde. A Sant Joan Despí, el nombre de membres que componen el Ple és de 21, en proporció al nombre d'habitants.

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

El ple municipal de l'Ajuntament es convoca generalment, en sessió ordinària, l'últim dijous de cada mes (exepte a l'agost), normalment a les 20 hores, a la sala de sessions de l'edifici consistorial. Fora d'aquesta periodicitat, es convoquen sessions extraordinàries bé per la importància de les qüestions a tractar bé perquè la urgència per a conèixer els assumptes no permet esperar a la propera sessió ordinària.

Al ple estan convocats els 21 regidors electes, que configuren grups municipals i que, segons les darreres eleccions locals (24 de maig de 2015) es distribueixen de la següent manera:

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-CP):
11 regidors
SiQueEsPot/SíSePuede:
2 regidors
ERC-MES-AM:
2 regidors
Ciutadans (C's):
2 regidors
ICV-EUiA-E:
2 regidors
Partit Popular (PP):
1 regidor
Convergència i Unió:
1 regidor

PODREU CONSULTAR REGULARMENT LES ACTES DEL PLE A L'APARTAT "DOCUMENTS" A LA DRETA D'AQUESTA PLANA.
El contingut dels acords del Ple municipal que són accessibles des de la pàgina de la web municipal tenen únicament caràcter informatiu.

VÍDEOS DEL PLE MUNICIPAL
feu clic a l'enllaç corresponent per accedir al vídeo:

Sessió de dijous 25 de febrer de 2016
Sessió de dijous 31 de març de 2016
Sessió de dijous 28 d'abril de 2016
Sessió de dijous 26 de maig de 2016
Sessió de dijous 30 de juny de 2016
Sessió de dijous 21 de juliol de 2016

Recordeu que les sessions plenàries es poden seguir en directe, cada darrer dijous de mes, a www.despi.tv

Real Time Web Analytics