Capçalera
L’Ajuntament / El pressupost

El pressupost


Consulta el pressupost municipal per a 2015 elaborat per l'Ajuntament de Sant Joan Despí

Fent un clic a l'icona corresponent de la columna de la dreta podeu consultar i/o descarregar els diferents documents realitus al Pressupost municipal de 2015.

Liquidació del Pressupost de 2014
També podeu descarregar-vos el document relatiu a la liquidació del Pressupost de 2014 en el qual trobareu la liquidació de les despeses i dels ingressos per capítols, programes i conceptes, així com les dades del resultat pressupostari i el romanent de tresoreria.

Igualment podeu consultar les dades generals del pressupost de l'Ajuntament de Sant Joan Despí des de l'any 2006.

Real Time Web Analytics