Capçalera
L’Ajuntament / L'Organització municipal

L'Organització municipal


L’organització de l'Ajuntament de Sant Joan Despí està distribuïda en dues àrees fonamentals:

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I SERVEIS GENERALS

• Responsable del planejament i la gestió de l’urbanístic del municipi, manteniment de l’espai públic, neteja viària, clavegueram i col·lectors, parcs i zones verdes, brigada municipal, transport i sostenibilitat, seguretat i convivència, serveis generals de l’Ajuntament, sistemes d’informació, transparència, recursos humans, cementiri municipal, consum,
promoció econòmica, ocupació, comerç i mercats municipals.

 • URBANISME, VIA PÚBLICA, MEDI AMBIENT I TRANSPORT
 • SERVEIS GENERALS DE L’AJUNTAMENT
 • SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA
 • PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, COMERÇ, CONSUM I MERCATS MUNICIPALS

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA I DRETS SOCIALS

• Coordinació i control de totes les polítiques relacionades i derivades de l’atenció a la persona i les seves necessitats als àmbits dels serveis socials, la igualtat, les persones amb discapcitat, l’educació, la cultura, els esports, la joventut, la gent gran i el voluntariat. També se n’ocupa del turisme, el patrimoni històric-artístic i l’Arxiu municipal.

 • CULTURA, PROMOCIÓ ASSOCIATIVA, TURISME, COOPERACIÓ I NOVA CIUTADANIA
 • EDUCACIÓ, INFÀNCIA I FAMÍLIA
 • ACCIÓ SOCIAL I IGUALTAT DE GÈNERE
 • JOVENTUT
 • ESPORTS
 • GENT GRAN
 • SANITAT
Real Time Web Analytics