Capçalera
L’Ajuntament / L'Organització municipal

L'Organització municipal


L’organització territorial està distribuïda en dos àrees fundamentals:

Àrea de serveis generals i coordinació del territori

 • OAC (Oficina d’atenció a la ciutadania)
 • Gabinet de alcaldia
 • Recursos humans
 • Serveis centrals – secretaria
 • Serveis econòmics
 • Llicències d’obres i activitats
 • Urbanisme
 • Medi ambient
 • Via pública
 • Policia local
 • Servei de promoció econòmica, ocupació i comerç
 • Sistemes d’informació
 • Compres i contractació
 • Oficina d’informació al consumidor
 • Arxiu municipal

Àrea de serveis a la persona

 • Cultura i participació ciutadana
 • Joventut
 • Cooperació i solidaritat
 • Serveis socials i dona
 • Gent Gran
 • Educació
 • Esports
 • Sanitat
 • Consum
 • Servei local de català
Real Time Web Analytics