Capçalera
L’Ajuntament / Oficina d'atenció consumidor

Oficina d'atenció consumidor


L'OMIC és un servei gratuït que depèn de la Regidoria de Consum, té com a objectiu la informació, l'orientació i la defensa dels ciutadans i ciutadanes com a consumidors de béns i serveis

Serveis que ofereix l'OMIC

Informació sobre els drets dels consumidors

Assessorament tècnic i en consultes i reclamacions sobre qualsevol assumpte de consum

Tramitació de denúncies i reclamacions, davant els organismes administratius competents en aquesta matèria

Mediació entre les parts per a la resolució de las reclamacions

Promoció de les mesures necessàries per evitar situacions d'indefensió dels consumidors:

 • Generació de l'actuació d'inspecció
 • Enviament de mostres de productes alimentaris a un laboratori concertat, per procedir a la seva anàlisi
 • Formació. Organització de campanyes informatives sobre temes que preocupen els consumidors

Com i on efectuar una reclamació

Factura. És un document bàsic per poder justificar el pagament d'un producte o servei, al mateix temps serveix com a prova s'ha que presentar una reclamació.

Contracte. Cal llegir-lo detingudament, especialment la lletra petita, abans de signar-lo. Si hi ha alguna part que no el considera prou clar, cal consultar prèviament un assessor/a en la matèria. S'ha de demanar sempre una còpia del contracte.

Garantia. En l'adquisició de béns de llarga durada, cal demanar sempre una garantia formalitzada por escrit, que dóna dret que es realitzin les reparacions necessàries de forma gratuïta, durant el període de vigència d'aquesta garantia.

L'OMIC us pot informar sobre els vostres drets com a consumidors i orientar-vos en casos de reclamació en aquesta matèria

Vies de reclamació

Administrativa. El consumidor pot sol·licitar de l'Administració que investigui i sancioni aquells fets que poden constituir infraccions en matèria de consum.

Judicial. S'hi pot acudir per sol·licitar una indemnització per danys i prejudicis soferts. Aquesta via comporta la intervenció d'advocat i procurador.

Arbitratge de consum. És un sistema extrajudicial, que té per objecte atendre les reclamacions dels consumidors que es consideren perjudicats en els seus interessos econòmics, o desitgen una reparació de danys, o bé una indemnització. És un sistema gratuït i més ràpid que la via judicial, sent el laude que es dicti vinculant i executiu.

Per accedir a aquest sistema de resolució de reclamacions és necessari que tant el consumidor com l' empresari l'acceptin de manera voluntària.

Com fer una reclamació

Reclamació. Una reclamació s'ha de formular per escrit, fent constar les dades personals, el motiu de la reclamació, i l'objectiu. S'hi ha de fer adjunta tota la documentació pertinent; rebuts, factures, contractes, pressupostos, garanties, etc.

L'OMIC tramitarà la reclamació en els organismes de consum.

Fulls de reclamació. La finalitat dels fulls oficials de reclamació és facilitar als consumidors la possibilitat de formular una reclamació en el mateix establiment on s'ha produït el conflicte.

Horari d'atenció al públic de l'OMIC
Dimarts, dimecres i divendres de 10 a 14 hores

Mercat Municipal "Les Planes"
John F. Kennedy 2
08970 Sant Joan Despí
Telf.: 93 477 23 44
Fax : 93 477 23 44
omic@sjdespi.net

Adreces d'interès

 • Institut Català de Consum (Barcelona)
  Av. Diagonal 405 bis
  08008 Barcelona
  Gran Via de Carles III 105, lletres B-I
  08028 Barcelona
  Telf: 935 516 666
  Fax: 934 849 320 / 934 110 678 (edifici Gran Via)
  consum@gencat.cat
  www.consum.cat
 • Junta Arbitral de Consum de Catalunya
  Av Diagonal 403 1r
  08008- Barcelona
  Telf: 935 516 666
  Fax: 933 306 401
  jacc@gencat.cat
 • Direcció General de Consum i Seguretat Industrial
  Av. Diagonal, 405 bis
  08008 Barcelona
  Telf: 93 484 93 00
  omic@sjdespi.net
  www.gencat.es/reic
  www.gencat.es/itv
 • Dirección General de Turisme
  Pg de Gràcia, 105, 4t Torre Muñoz
  Tel: 93 484 95 00
  Fax: 93 484 98 24
  www.gencat.cat/diue/turisme/
Real Time Web Analytics