Capçalera
La Ciutat / Cultura

Cultura


IGUALTAT PER VIURE I DIVERSITAT PER CONVIURE

La cultura està present en el conjunt de l’activitat humana, és tot allò que afecta el sistema de significats amb els quals els éssers humans organitzem els nostres coneixements i les nostres creences.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí té una llarga trajectòria pel que fa a la cultura com a element central i vertebrador de la vida dels ciutadans i les ciutadanes, facilitant l’accés a la cultura per a tothom i fomentant les relacions entre els individus, col·lectius i cultures amb valors de participació, democràcia, llibertat i solidaritat.

On estem?
DEPARTAMENT DE CULTURA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Àrea de Serveis a la Persona
Avinguda de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51
Fax. 93 477 17 27

Real Time Web Analytics