Capçalera

Línia Estratègica 10


Optimitzar l’ús de l’aigua a Sant Joan Despí

Programes d’actuació

  • Programa d’aprofitament dels recursos hídrics locals
  • Programa d’impuls a l’estalvi d’aigua
  • Programa de millora de la potabilització i el sanejament de l’aigua
Real Time Web Analytics