Capçalera

Deixalleria


Deixalleria de la Fontsanta:

És el centre de recepció i emmagatzematge selectiu dels residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària. L'objectiu primordial és recuperar i reciclar al màxim els residus que hagin estat dipositats pels ciutadans, les petites empreses i els comerciants. S'hi poden dur una gran quantitat de materials, tant els reciclables com els que per les seves característiques es consideren especials. No s'hi duen matèries orgàniques (excepte restes de pa sec), ja que aquestes segueixen un altre procés de reciclatge diferent, ni materials que puguin ésser considerats perillosos com ara explosius, residus sanitaris o radioactius, determinades substàncies químiques o qualsevol recipient que hagi contingut materials perillosos.

És un servei gratuït de què disposen els ciutadans per a aportacions de fins a 500 kg, el comerciant i les petites empreses paguen unes taxes en funció de la quantitat de materials que dipositen.
L’adreça:
Carrer d’Àngel Guimerà / avinguda del Baix Llobregat
08970 Esplugues – Sant Joan Despí
Tel. 93 371 57 46
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 19 h i dissabtes de 9 a 14 h.
Per a més informació: www.deixalleries.com.

Deixalleria mòbil:

A Sant Joan Despí disposem de deixalleria mòbil cedida per l’Entitat del Medi Ambient els dimecres al matí i els dijous a la tarda
Horaris: veure document adjunt.

Real Time Web Analytics