Capçalera
La Ciutat / Participació Ciutadana / Documentació / tràmits - Registre Entitats

Documentació / tràmits - Registre Entitats


Registre d'entitats locals

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

Sol·licitud d’inscripció en el Registre Municipal d’Associacions a la qual s’ha d’acompanyar:

 • Còpia dels estatuts de l’entitat.
 • Còpia del número de registre de l'entitat en el Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, i també el número d'altres registres públics.
 • Certificació del/de la secretari/ària de l’entitat en què consti:
  • 1. Nom, cognoms, càrrec, DNI i adreça de les persones que ocupen càrrecs directius a l’entitat (president/a, secretari/ària, tresorer/a, etc.)
  • 2. Domicili social de l’entitat.
  • 3. Núm. de socis de l’entitat.
  • 4. Pressupost de l’any en curs i programa d’activitats. Aquesta documentació caldria adjuntar-la en document a part fent una breu descripció de les activitats a desenvolupar i del pressupost.

Aquesta documentació, juntament amb la sol·licitud s’ha de lliurar al Registre General de l’Ajuntament (Camí del Mig, 9).

Real Time Web Analytics