Capçalera
Viure / Tràmits habituals / Altes del Padró Municipal d’Habitants per naixe...

Tràmits habituals

Altes del Padró Municipal d’Habitants per naixement

 

Descripció

Es consideren altes per naixements les derivades d'un nadó o nounat ja registrat i inscrit al llibre de família i que no consta empadronat enlloc.

Recordeu que, abans d'empadronar un nadó, s'ha d'anar al Registre Civil i que teniu la possibilitat d'inscriure'l a Sant Joan Despí. Truqueu al Jutjat de Pau del nostre municipi i us n'informaran:

Jutjat de Pau - Registre Civil
Bon Viatge, número 37.
Telf. 93 373 55 02.
Horari de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.

L'Ajuntament realitzarà l'alta per naixement en el casos en què constin els pares empadronats en un mateix domicili i enviarà, si així se sol·licita, un certificat de convivència conforme s'ha realitzat l'alta per naixement.

 

Tramitació

La presentació de la documentació es podrà realitzar:

Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
Per correu postal,mitjançant l'enviament d'una fotocòpia de la documentació.

 

Documentació

  • Presentació de llibre de família (original o fotocòpia).
  • Formulari de sol·licitud o instància genèrica (introduir dades al formulari, imprimir, i signar).
 

Formularis de tramitació:

Real Time Web Analytics